HDSCAN - Integritetsskyddspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.
High Definition Scandinavia AB behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera dina beställningar och förfrågningar, samt för att kontakta dig vid relevant situation.

Vad gör vi med din information?
Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra HDSCAN´s tjänster. HDSCAN behandlar personuppgifter för följande syften.
Syfte med behandlingen
- För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
- För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
- För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar.
- För kundanalys, administrera HDSCAN´s tjänster och för HDSCAN´s interna verksamhet, inklusive felsökning/-rättning, analys och för statistiska ändamål.
- För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt och korrekt för dig och din enhet.
- För att förhindra missbruk av HDSCAN´s tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra
- För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
- För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, plocka fram nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.
- För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar.

Kommunicera med dig.
HDSCAN kan också komma att använda persondata för att kommunicera nödvändig information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat HDSCAN´s kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du INTE vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi delar enbart din information med de företag som har hand om våra betalningslösningar. I dagsläget gäller det Svea Ekonomi och iZettle som har hand om vår faktura lösning samt iZettle och paypal som har hand om vår kortbetalning. För ytterligare information om detta vänligen se deras hemsidor: www.svea.com alt. www.izettle.se och www.paypal.com

Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer.
Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av Svea Ekonomi betalningsmetoder, samt för att bekräfta din identitet och adress. Beroende på vilken marknad du använder Svea Ekonomi i, kan en mikroupplysning göras innan du ansöker om att använda en av Svea Ekonomi's betalningsalternativ i syfte att skräddarsy de betalningsmetoder som erbjuds till dig. Det kreditupplysningsföretag dom samarbetar med just nu är UC.

Myndigheter.
HDSCAN kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja/överlåta dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsmässiga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt,
bokföring och regulatoriska krav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
- Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
- Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
- Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd"). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Notera att det dock kan finnas legala skyldigheter för HDSCAN som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Vad gäller cookies eller motsvarande?
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en anpassad köpupplevelse. För mer information om hur HDSCAN använder cookies och liknande, se vår cookie statement.

Kontakta oss
High Definition Scandinavia AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556834-8139 och har sitt säte på Abbedissgatan 18, 216 22 Limhamn.
Vi tar emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå HSCAN på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
I ämnesområdet/ämnesfältet ska anges ”Persondata”.
High Definition Scandinavia AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. High Definition Scandinavia AB följer svensk dataskyddslagstiftning..


© 2022 High Definition Scandinavia AB. All Rights Reserved.