DewPoint

[pb_row ][pb_column span="span12"][pb_list el_title="Dew Point Calculator" show_icon="yes" icon_position="left" icon_size_value="32" icon_background_type="square" icon_background_color="#0088CC" icon_c_value="#ffffff" icon_c_color="#ffffff" show_heading="yes" font="inherit" appearing_animation="0" ][pb_list_item heading="Dew Point Calculator" icon="fa-tachometer" ]

[/pb_list_item][/pb_list][/pb_column][/pb_row]


Film med brusreducering

Ge era filmer nytt liv.

De huvudsakliga filmdefekter som behöver restaurering: 

Hos oss på HDScan kan vi utföra reduktion av brus (s.k noise) i film. I exempel nedan har vi bearbetat en 16mm film med fockus på att få fram små detaljer i ansikte, händer samt borttagning av filmbrus.

Exempel på obearbetad smalfilm

Det färdiga resultatet.

Digital restaurering av 16 mm film.


Digital Film Restaurering

Digital Film Restaurering

De huvudsakliga filmdefekter som behöver restaurering: 

  • Smuts
  • Damm
  • Repor, revor
  • Brända bildrutor
  • Färgblekning, färgförändring
  • Överdriven filmkorn
  • Saknade scener och ljud
  • Filmkrympning över tiden

Det var väldigt vanligt att den som filmade på sin tid inte blåste rent kamerahuset mellan filmbyten. Bilderna här nedan är ett exempel på ett hårstrå som fastnat i filmkameran den gången filmningen utfördes och efter borttagning av damm i film

Film med damm

Digital restaurering

Digital restaurering av 16 mm film.


Filmstabilisering

Stabilisering av filmsekvenser

Vi erbjuder en snabb och effektiv bildstabilisering av filmsekvenser.
I vår kraftiga 3D objekt tracker kan vi hantera vertikal och horisontell stabilisering samt rotation och zoom. Det går att välja om sub-pixel precision är efterlyst eller om vertikal och horisontell stabilisering bör leda till pixel korrekta skift med undvikande av alla omsampling. Med regioner av intresse (ROI) är det möjligt att utesluta vissa delar av bilden för att ställa in shake analys i särskilda fall


© 2022 High Definition Scandinavia AB. All Rights Reserved.