Filmstabilisering

Stabilisering av filmsekvenser

Vi erbjuder en snabb och effektiv bildstabilisering av filmsekvenser.
I vår kraftiga 3D objekt tracker kan vi hantera vertikal och horisontell stabilisering samt rotation och zoom. Det går att välja om sub-pixel precision är efterlyst eller om vertikal och horisontell stabilisering bör leda till pixel korrekta skift med undvikande av alla omsampling. Med regioner av intresse (ROI) är det möjligt att utesluta vissa delar av bilden för att ställa in shake analys i särskilda fall


© 2022 High Definition Scandinavia AB. All Rights Reserved.