Digital Film Restaurering

Digital Film Restaurering

De huvudsakliga filmdefekter som behöver restaurering: 

  • Smuts
  • Damm
  • Repor, revor
  • Brända bildrutor
  • Färgblekning, färgförändring
  • Överdriven filmkorn
  • Saknade scener och ljud
  • Filmkrympning över tiden

Det var väldigt vanligt att den som filmade på sin tid inte blåste rent kamerahuset mellan filmbyten. Bilderna här nedan är ett exempel på ett hårstrå som fastnat i filmkameran den gången filmningen utfördes och efter borttagning av damm i film

Film med damm

Digital restaurering

Digital restaurering av 16 mm film.


© 2022 High Definition Scandinavia AB. All Rights Reserved.