Digital Film Restaurering

De huvudsakliga filmdefekter som behöver restaurering:

 

  • Smuts
  • Damm 
  • Repor, revor
  • Brända bildrutor 
  • Färgblekning, färgförändring 
  • Överdriven filmkorn 
  • Saknade scener och ljud 
  • Filmkrympning över tiden

Det var väldigt vanligt att den som filmade på sin tid inte blåste rent kamerahuset mellan filmbyten.

Bilderna här nedan är ett exempel på ett hårstrå som fastnat i filmkameran den gången filmningen utfördes.

Efter borttagning av damm i film

Före borttagning av damm i film