Ge era filmer nytt liv.

Hos oss på HDScan kan vi utföra reduktion av brus (s.k noise) i film.

 I exempel nedan har vi bearbetat en 16mm film med fockus på att få fram små detaljer i ansikte, händer samt borttagning av filmbrus.

Ta bort både filmkorn och brus i filmen - Väljes som tilläggstjänst vid beställning!


 

Videosignal och filmdigitalisering kan innehålla elektroniskt brus ovanpå den naturliga kornighet.

Nivå och korrigering av område kan ställas in, och all brusreducering hanteras separat för varje färgkanal i antingen RGB eller YUV för otroliga resultat.


Ovan är ett exempel på obearbetad smalfilm och nedan det färdiga resultatet.