Jag har skickat in mer film än vad beställningen lyder på.

Alla beställningar görs direkt på vår hemsida. Avtal om köp ingås när ni klickar på "Bekräfta beställning" i kassan. Orderkopia skickas sedan med filmerna/bilderna i försändelsen till HDScan. Inskickat/inlämnat mediamaterial av er som beställare till HDScan ligger som debiteringsgrund för genomförd beställning. Överskrider inskickat/inlämnat mediamaterial tillkommer kostnad för det enligt aktuell prislista för vald tjänst. Vi bedömer att det film/foto/ljud-material en kund skickar in till oss är den mängd som skall digitaliseras.

Was this helpful?

© 2022 High Definition Scandinavia AB. All Rights Reserved.