Pris digitalisering av analoga videoband

Prisexempel gäller till DVD-skivor. Övriga priser se respektive kategori.

Digitalisering av videoband räknas från bandets början till signal slut.

Är bandet inspelat som "LP" rymmer videobandet fler inspelningsminuter än vad som uppges på bandet.

 

Pris exempel:

MiniDV digitalisering - 60 min 210 kr

VHS digitalisering - 60 min. 210 kr

Hi-8 / Video-8 digitalisering - 60 min. 210 kr

VHS-C digitalisering - 60 min. 210 kr

Digital8 digitalisering - 60 min. 210 kr

Lagringsmedia +59 kr/DVD-skiva max 2 tim

Priser för fler bandlängder och priser klicka Videoband digitalisering

Was this helpful?

© 2021 High Definition Scandinavia AB. All Rights Reserved.