Följ oss på:

BLOG

Arkiv: Frågor & Svar

Vad är Matroska FFV1

Matroska är ett fri och öppen kontainerformat som kan innehålla olika multimediaformat, inklusive video, ljud och text. FFV1 är en videokodningsalgoritm som är designad för

Read More »

Erbjuder HDSCAN digitala arkivformat

HDSCAN erbjuder digitala arkivformat som en del av sina tjänster för både företag och privatpersoner. HDSCAN har en omfattande expertis inom digitalisering av analoga medier

Read More »

Kan mina filmer krympa över tid

Ja, filmer kan krympa eller deformeras över tid beroende på hur de förvaras. Det beror på många faktorer, inklusive temperatur, fuktighet och exponering för ljus.

Read More »

Vad är bildformatet TIFF

TIFF står för ”Tagged Image File Format”. Det är ett filformat för bilder som är vanligt förekommande inom bland annat grafisk design, tryckerier och filmproduktion.

Read More »

Vad är JPEG2000

JPEG2000 är en annan video-codec som är vanligtvis används för att komprimera stillbilder och video med hög kvalitet. JPEG2000 erbjuder hög komprimering, vilket innebär att

Read More »

Digital Filmrestaurering

Digital filmrestaurering är en teknik som används för att återställa och förbättra film från äldre tidsepoker. Digital filmrestaurering innebär att man använder digital teknik för

Read More »

Välkommen till vår ny hemsida

”Välkommen till vår nya hemsida för film skanning och digitalisering! Vi är stolta över att kunna erbjuda en enkel och bekväm lösning för att bevara

Read More »