Följ oss på:

Hur kan vi hjälpa dig?
Innehållsförteckning
< Alla ämnen
Print

Vad är skillnaden mellan matroska FVV1 codec 4:2:2 och matroska FVV1 codec 4:2:0

Matroska (MKV) är ett multimedia-containerformat som används för att lagra video-, ljud- och undertextfiler. FFV1 är en videocodec som ofta används med Matroska-formatet för att ge förlustfri videokomprimering med hög kvalitet. FFV1 stöder olika färgupplösningar, inklusive YUV 4:2:0 och YUV 4:2:2.

Skillnaden mellan Matroska FFV1 codec 4:2:2 och Matroska FFV1 codec 4:2:0 ligger i färgsamplingen. Färgsampling hänvisar till hur mycket färginformation som behålls i videon. YUV 4:2:2-sampling behåller mer färginformation än YUV 4:2:0-sampling.

I YUV 4:2:0-sampling sparas varannan rad med färginformation för både röd och blå, och alla rader med färginformation för grönt, medan i YUV 4:2:2-sampling sparas varannan pixel med färginformation för både röd och blå, och alla pixlar med färginformation för grönt. Detta betyder att YUV 4:2:2 ger en högre upplösning för färg än YUV 4:2:0.

Generellt sett kommer videon som är kodad med FFV1 codec 4:2:2 att ha högre kvalitet och mer detaljerad färginformation än videon som är kodad med FFV1 codec 4:2:0. Detta kan dock öka filstorleken eftersom mer data måste sparas. Vilken variant som är bäst beror på ändamålet med videon och tillgängliga resurser.