Följ oss på:

Hur kan vi hjälpa dig?
Innehållsförteckning
< Alla ämnen
Print

Kundens ansvar att granska sina filmer och media

Det viktigt att belysa att det är kundens ansvar att granska sina filmer och media som HDSCAN har digitaliserat och att kontakta oss inom en rimlig tid, vanligtvis 14 dagar, efter mottagandet från oss. Under denna tid, är det möjligt för oss att undersöka och lösa eventuella problem som kan ha uppstått med beställningen.

Det är viktigt att påpeka att efter den här rimliga tiden har passerat, friskriver sig HDSCAN från ansvar eftersom det då ligger utanför vår kontroll hur kunden hanterar sina datafiler. Vi rekommenderar alltid våra kunder att vara noga med sina filmer och media och att göra säkerhetskopior på fler enheter än det som levererats från HDSCAN.

Vi hoppas att denna information hjälper våra kunder att förstå vikten av att granska och hantera sina digitaliserade filmer och media på ett ansvarsfullt sätt, samt för att undvika eventuella problem med leveransen.

Så för att sammanfatta, var noga med att kontrollera dina filmer inom 14 dagar efter mottagandet från HDSCAN och kontakta oss om du upptäcker något problem. På så sätt kan vi hjälpa dig att lösa det så fort som möjligt.

Det är viktigt att notera att om du inte kontaktar oss inom den här tidsramen så kan det vara svårt för oss att hjälpa dig. Eftersom det då ligger utanför vår kontroll hur du har hanterat och lagrat dina filmer.