Följ oss på:

Hur kan vi hjälpa dig?
Innehållsförteckning
< Alla ämnen
Print

Redigera inte i en original film

Det är viktigt att ta väl hand om sina original filmer för att säkerställa deras kvalitet och hållbarhet. När det gäller att redigera filmer, är det alltid bäst att arbeta med en kopia av den ursprungliga filmen, inte med originalfilmen direkt.

Genom att arbeta med en arbetskopia av den ursprungliga filmen, kan du förändra och redigera den på olika sätt utan att riskera att förstöra den ursprungliga filmen. Detta innebär att du har en säker backup om något går fel med redigeringen.

Så, för att säkerställa kvaliteten på dina filmer, se till att alltid arbeta med en kopia och aldrig redigera direkt i den ursprungliga filmen. Spara aldrig ändringarna som den ursprungliga filmen, utan håll den ursprungliga filmen som en oförändrad backup.