Följ oss på:

Hur kan vi hjälpa dig?
Innehållsförteckning
< Alla ämnen
Print

Vad är skillnaden mellan 4:2:2 och 4:2:0

Både 4:2:2 och 4:2:0 är standarder för att representera färginformation i digital video, men de skiljer sig åt i hur de lagrar färginformationen i förhållande till luminansinformationen.

I 4:2:2 finns det två komponenter av färginformationen för varje fyra pixel av luminansinformationen, vilket ger en hög färgprecision.

I 4:2:0, däremot, finns det bara en komponent av färginformationen för varje fyra pixel av luminansinformationen, vilket ger en lägre färgprecision. Detta innebär att i 4:2:0, delas färginformationen upp och sparas i grupper av fyra pixlar, varav två pixlar delar på samma färgkomponent (U eller V) medan de andra två pixlarna inte innehåller någon färginformation.

Skillnaden i färgupplösning mellan 4:2:2 och 4:2:0 kan vara svår att se för det mänskliga ögat på mindre skärmar, men det blir mer märkbart på större skärmar eller när videon bearbetas ytterligare.

4:2:0 används ofta i komprimerade videoformat, särskilt för videosom ska strömmas på internet, eftersom det är en effektivare komprimeringsalgoritm än 4:2:2 och sparar bandbredd och lagringsutrymme. 4:2:2 används vanligtvis i professionella sammanhang där högre bildkvalitet och färgprecision är viktiga, såsom broadcast-television, filmproduktion och videoredigering.