Följ oss på:

Hur kan vi hjälpa dig?
Innehållsförteckning
< Alla ämnen
Print

Kan en uppspelning i YUV 4:2:0 lagras vid inspelning i YUV 4:2:2

Ja, det är möjligt att spela in en video i YUV 4:2:2-format och spela upp den i YUV 4:2:0-format, men det finns några saker att tänka på.

När en video spelas in i YUV 4:2:2-format sparas varje pixel med full färginformation för varje komponent (Y, U och V). Men när samma video spelas upp i YUV 4:2:0-format, används en lägre färgupplösning, vilket innebär att vissa färginformation kastas bort för att minska datamängden. I YUV 4:2:0-format används endast hälften av de ursprungliga U- och V-komponenterna i varje fyrapixelsgrupp.

Vid uppspelning av en video som spelades in i YUV 4:2:2-format på en enhet som inte stöder YUV 4:2:2, kommer enheten att konvertera videon till YUV 4:2:0-formatet. När detta händer, förloras viss färginformation eftersom en del av de ursprungliga färguppgifterna kastas bort under konverteringsprocessen.

Således, om du vet att den enhet där videon kommer att spelas upp inte stöder YUV 4:2:2, kan det vara bättre att spela in videon direkt i YUV 4:2:0-format för att undvika att förlora någon färginformation under uppspelningen. Å andra sidan, om du behöver en högre färgupplösning för din video och enheten som den ska spelas upp på stöder YUV 4:2:2, kan det vara bättre att spela in i detta format.