Följ oss på:

Hur kan vi hjälpa dig?
Innehållsförteckning
< Alla ämnen
Print

Viktiga säkerhetsåtgärder

Vi vill informera dig om några viktiga säkerhetsåtgärder du bör ta för att säkerställa att dina filmer är säkra och kan spelas upp utan problem.

För det första rekommenderar vi starkt att du gör en säkerhetskopia på dina filmer på fler enheter än det USB-minne som du har fått levererat från oss. Detta säkerställer att du inte förlorar dina filmer vid en eventuell skada på USB-minnet.

För det andra vill vi informera dig om att vissa moderna TV-apparater har en inbyggd inspelningsfunktion och att de kan spela in på inkopplade lagringsenheter såsom USB-minnen och hårddiskar. Om du lämnar USB-minnet som levererats från HDSCAN i din TV-apparat, finns det en risk att TV-apparaten skriver över information på USB-minnet, vilket kan leda till skador på dina filmer. Vi rekommenderar därför att du tar ut USB-minnet när du inte använder det.

Slutligen vill vi påminna dig om att det är ditt ansvar att kontrollera dina beställningar inom rimlig tid efter att du har mottagit leveransen från oss. Om du upptäcker några problem med dina filmer, vänligen kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan hjälpa dig att lösa det.