Följ oss på:

Hur kan vi hjälpa dig?
Innehållsförteckning
< Alla ämnen
Print

Hur förvarar man sina 8mm 16mm 35mm filmer bäst

Att förvara dina filmer på rätt sätt är viktigt för att bevara kvaliteten och livslängden på materialet. Här är några tips för att förvara dina 8mm, 16mm och 35mm filmer på ett säkert sätt:

  1. Förvara filmerna på en torr, sval plats med jämn temperatur. Detta kan vara en källare, ett arkiv eller ett förråd.

  2. Förvara filmerna liggande på en plan yta, inte stående. Om du förvarar filmerna stående riskerar du att filmen blir böjd och kan skadas.

  3. Använd filmlådor eller plastfickor för att skydda filmerna från damm och smuts.

  4. Förvara inte filmerna tillsammans med starka magnetfält, som högtalare eller elektriska motorer, eftersom detta kan skada filmen.

  5. Se till att filmerna inte utsätts för direkt solljus eller hög luftfuktighet.

  6. Kontrollera filmerna regelbundet för att se till att de inte har drabbats av fuktskador eller mögel.

  7. Om du har möjlighet, digitalisera dina filmer för att säkerställa att de kan bevaras på ett säkert sätt och att du kan ta del av materialet även om filmen skulle bli skadad eller förstörd.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du förvara dina 8mm, 16mm och 35mm filmer på ett säkert sätt och bevara dem för framtiden.