Följ oss på:

Hur kan vi hjälpa dig?
Innehållsförteckning
< Alla ämnen
Print

Kan vHS-kassetter spela in i broadcast format 4:2:2

VHS-kassetter är inte kapabla att spela in i det professionella broadcast-formatet 4:2:2 direkt. VHS-formatet använder en analog signal och har inte tillräcklig upplösning och bandbredd för att producera en bild i 4:2:2-format.

4:2:2 är en standard för digital video som används i professionella sammanhang för att producera högkvalitativa videor med högre färgprecision och bättre bildkvalitet än vad som är möjligt med VHS-kassetter. För att spela in i 4:2:2-format skulle det krävas specialiserad utrustning som stöder den digitala signalen och har tillräcklig bandbredd för att hantera det högre datavolymen.