Följ oss på:

Hur kan vi hjälpa dig?
Innehållsförteckning
< Alla ämnen
Print

Vad betyder 4:2:2 YUV

4:2:2 YUV är en standard för att representera färginnehållet i en digital video. ”YUV” är en färgmodell som delar upp bildinformationen i tre komponenter: Y (luminans), U (blå-färgskillnad) och V (röd-färgskillnad).

I 4:2:2 YUV, finns det två av dessa komponenter för varje fyra pixel av luminansinformationen, vilket ger en 2:1-förhållande mellan färginformation och luminansinformation. Detta innebär att för varje två pixel av färginformationen finns det fyra pixel av luminansinformationen.

Denna färgupplösning är vanligtvis används i professionella videoproduktioner, inklusive broadcast-television, film och videoinspelning, eftersom det tillåter högkvalitativ bildkvalitet med hög färgprecision samtidigt som det kräver mindre bandbredd och lagringsutrymme än högre upplösningar som 4:4:4.

4:2:2 YUV är en av flera olika färgupplösningsstandarder som används inom digital video och vanligtvis används den i kombination med andra standarder som upplösning, bildhastighet och komprimering för att definiera en komplett videoformatstandard.